Tankové dni Laugarício 30.6.-1.7.2023

Dovoľujeme si vás informovať, že Klub vojenskej histórie Laugarício pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku a náčelníka generálneho štábu Daniela Zmeka v spolupráci s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky organizuje v dňoch 29.6. až 2.7.2023 už 8. ročník celoslovenského podujatia s medzinárodnou účasťou Tankové dni Laugarício. Pre širokú verejnosť bude podujatie určené 30.6 až 1.7.2023. 

Širokej verejnosti bude sprístupnená história od čias Rímskej ríše až po súčasnosť dobovými tábormi, technikou a bojovými ukážkami spolu s praktickými ukážkami v teréne. Na predchádzajúcom ročníku podujatia sa zúčastnilo 17 000 divákov a 1 400 účinkujúcich s 230 kusmi bojovej techniky.

Organizovanie podujatia v takomto rozsahu je finančne veľmi náročné.  Organizátor podujatia KVH Laugarício sa preto obracia na členov ZBOP SR so žiadosťou o poskytnutie finančnej alebo vecnej podpory podujatia, za ktorú ponúka propagáciu na plagátoch, webovej stránke www.tanklaugaricio.sk a na letákoch, ktoré dostáva každý návštevník pri vstupe na podujatie.

Poskytnutie finančnej alebo vecnej podpory bude riešené na zmluvnom základe. V prípade záujmu môžete kontaktovať pána Mariana Simeona, podpredsedu KVH Laugarício (marian@simeon.sk, 0918 900 600).