Informácie o aktivitách ZBOP SR v NIAG

Radi by sme vás informovali o úspešných aktivitách ZBOP SR v rámci NATO Industrial Advisory Group (NIAG) v súvislosti s presadzovaním záujmov slovenského obranného priemyslu v oblasti munície.

Dňa 13. februára 2023 predseda NIAG (v ktorej reprezentuje ZBOP SR pán Radovan Hudák), Rudy Priem prezentoval predbežný report tzv. Tiger Teamu, ktorý je zameraný na produkčnú kapacitu a dodávateľský reťazec rozhodujúcej munície. Dokument vznikol na podnet generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga.

Pred začiatkom následného zasadnutia ministrov obrany krajín NATO vystúpil na tlačovej konferencii generálny tajomník NATO a hovoril o snahách NATO zvyšovať zásoby munície a rozširovať výrobné kapacity. Podkladom pre jeho vystúpenie bola práve správa Tiger Teamu. Tejto odbornej pracovnej skupiny sa zúčastnil aj pán Hudák. Je to historicky prvý dokument NIAG, v ktorom sú reflektované potreby slovenských spoločností v takomto rozsahu.

Napriek tomu, že hlavným cieľom bolo zistiť úroveň dopytu po munícii veľkého kalibru a hľadať cesty ako pomôcť priemyslu čo najrýchlejšie zvýšiť relevantné výrobné kapacity, podarilo sa nám do predbežného dokumentu dostať viacero bodov, ktoré sú dôležité pre slovenský obranný priemysel. V dokumente je preto napríklad spomínaná potreba viacročného obstarávania v oblasti munície, tlak ESG na obranný priemysel, ktorý bol zaradený v minulom roku medzi „škodlivé“ odvetvia, z toho vychádzajúce problémy s financovaním výroby a obchodu s výrobkami obranného priemyslu a podobne. Tento dokument bol prezentovaný nielen všetkým aliančným národným riaditeľom pre vyzbrojovanie, ale aj všetkým ministrom obrany. Veríme, že naše návrhy a odporúčania budú v ďalších krokoch zohľadnené.

Členovia ZBOP SR, ktorí majú záujem podieľať sa na našich aktivitách v rámci NIAG aj v súvislosti s inými skupinami výrobkov obranného priemyslu, môžu kontaktovať zástupcu ZBOP SR pri NIAG, pána Radovana Hudáka.