Informácia o ukončení pôsobenia viceprezidenta pre výrobu a technický rozvoj

Dovoľujeme si vás informovať, že Ing. Alexander Gurský sa k 31.1.2024 vzdal funkcie člena prezídia ZBOP SR a viceprezidenta pre výrobu a technický rozvoj.

Pán Gurský pôsobil v tejto pozícii od mája 2023.  Počas tohto obdobia sa aj s jeho prispením podarilo združeniu zrealizovať významné prezentačné podujatia a nadviazať vzťahy spolupráce so zahraničnými subjektami. Aj touto cestou sa chceme poďakovať za aktívnu prácu, ktorú v prospech združenia vynaložil a zaželať mu veľa úspechov v jeho ďalšom pracovnom pôsobení.