Slávnostný krst Katalógu bezpečnostného a obranného priemyslu

Pri príležitosti medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2022 bol na slávnostnej recepcii oficiálne predstavený Katalóg bezpečnostného a obranného priemyslu, ktorý vytvorilo Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky v spolupráci s vydavateľom MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.

Je to pre nás veľká česť, že katalóg slávnostne pokrstil pán Jaroslav Naď, minister obrany Slovenskej republiky. Pán Tibor Straka, prezident Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky uviedol, že po mnohých rokoch sa odbornej verejnosti a najmä potenciálnym zahraničným partnerom dostáva do rúk reprezentatívna a prehľadná publikácia o členoch ZBOP SR s množstvom informácií o produktoch a službách, ktoré v oblasti bezpečnostného a obranného priemyslu ponúkajú.

Katalóg bude slúžiť pre účely prezentácie kapacít slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu pri rokovaniach so zahraničnými partnermi. Veríme, že aj vďaka nemu sa zvýši informovanosť o kvalitných a konkurencieschopných produktoch a službách členov ZBOP SR v mnohých krajinách celého sveta.