Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 29. júla 2023 nás vo veku 73 rokov navždy opustil bývalý prezident Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky

Dr. h.c.  mult. prof. Ing.  Jozef Mihok, PhD.

V pozícii prezidenta ZBOP SR pôsobil v rokoch 2007 až 2010. Profesijne bol zameraný na oblasti strojárstva a priemyselného inžinierstva. Zastával rad významných funkcií vo viacerých štátnych inštitúciách. Pôsobil tiež v Akreditačnej komisii a na akademickej pôde ako pedagóg  na Technickej univerzite v Košiciach. Bol autorom a spoluautorom viacerých monografií, učebníc, skrípt a niekoľkých patentov.

Česť jeho pamiatke!