Stretnutie so slovenskými ekonomickými diplomatmi

V stredu 28. septembra 2022 sa viceprezident ZBOP SR Peter Páleš a výkonná riaditeľka Stella Bulejková zúčastnili na porade ekonomických diplomatov, ktorú zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. V rámci prezentácie ZBOP SR sme slovenským ekonomickým diplomatom predstavili nový katalóg ZBOP SR a oboznámili ich s myšlienkou zorganizovať Prezentačné  dni slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu vo vybraných  teritóriách exportného záujmu členov ZBOP SR.  S ekonomickými diplomatmi sme diskutovali o spôsoboch hľadania nových exportných príležitostí a nastavenia výmeny informácií v tejto oblasti. Zhodli sme sa na prínose zrealizovaných projektov ekonomickej diplomacie za ostatné dva roky a vyjadrili sme záujem o pokračovanie spolupráce so zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí aj v tejto oblasti.

Ďakujeme sekcii hospodárskej a rozvojovej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za pozvanie a príležitosť oboznámiť slovenských ekonomických diplomatov s exportnými záujmami členov ZBOP SR.