Tlačové vyhlásenie ZBOP SR k novelizácii legislatívy

Tlačové vyhlásenie Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky k pripravovanej novelizácii legislatívy, týkajúcej sa obchodovania s výrobkami obranného priemyslu

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP SR) v súlade so svojimi stanovami rešpektuje bezpečnostnú politiku štátu a váži si podporu domáceho obranného priemyslu, vyjadrenú v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky.

ZBOP SR víta pripravovaný legislatívny návrh, ktorý má zefektívniť procesy v oblasti obchodovania s výrobkami obranného priemyslu s cieľom zvýšiť objem exportu a podiel tohto priemyselného odvetvia na raste HDP.  O uvedenom návrhu komunikuje a bude komunikovať s povinne pripomienkujúcimi subjektami, ktoré sú uvedené v zákone o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu.