ZBOP a RSE uzavreli partnerstvo o spolupráci

V priestoroch Rady slovenských exportérov (RSE) prezident Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP) Tibor Straka  a predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek podpísali memorandum o spolupráci, kde sa obe združenia zaväzujú k vzájomnej podpore a výmene informácií s cieľom podporovať slovenský export.

Obe strany taktiež deklarovali ochotu aktívne vplývať na sprehľadnenie a zjednodušenie jednotlivých procesov a na aktualizáciu príslušnej legislatívy v rámci exportu.

„Tradíciu výroby v oblasti obranného priemyslu máme ešte z čias Československa a dodnes tento sektor zamestnáva na Slovensku tisícky ľudí. Preto sa môžu naši kolegovia spoľahnúť na súčinnosť Rady slovenských exportérov.“ – uviedol po podpise memoranda Lukáš Parízek.

Export je pre slovenských výrobcov bezpečnostnej a obrannej techniky a pre našu krajinu ako takú existenčne dôležitý. Realizáciou exportu štát získava kvalitné výrobné kapacity, ktoré môže využívať v rámci krízových situácií. Verím, že spojenie síl pri jeho podpore prinesie našim členom lepšie administratívne a legislatívne podmienky a nové obchodné príležitosti.“ – dodal Tibor Straka.

Rada slovenských exportérov združuje viac ako 70 slovenských spoločností a cca 20 domácich aj medzinárodných partnerov, medzi ktorých oddnes radí aj Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR.

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR má aktuálne 55 členov, medzi ktorých patria nielen výrobcovia bezpečnostnej a obrannej techniky, ale aj subjekty z akademickej obce. Hlavným poslaním združenia je podieľať sa na optimalizácii podnikateľského prostredia a vytváraní podmienok pre rast exportu domácej produkcie výrobkov obranného priemyslu.