Webinár o indicko – slovenskej spolupráci v obrannom priemysle

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dillí, Ministerstvo obrany Indie, Federácia obchodno-priemyselných komôr Indie a Združenie  bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky zorganizovali 11. januára 2022  webinár o indicko - slovenskej spolupráci v obrannom priemysle. Online podujatie otvorili predstavitelia zúčastnených inštitúcií, ktorí vyjadrili podporu pre ďalší rozvoj vzťahov spolupráce medzi indickými a...

List prezidenta ZBOP SR k zníženiu poplatkov za licencie

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky dlhodobo upozorňovalo na neadekvátnu výšku správnych poplatkov, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k žiadostiam o licencie v rámci obchodovania s výrobkami obranného priemyslu. Z iniciatívy ZBOP SR bol do návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia tzv. KILEČKA 2 zapracovaný návrh na zastropovanie...

Novým predsedom Sekcie výrobcov obranného priemyslu SOPK sa stal Tibor Straka

Na dnešnom zasadnutí Sekcie výrobcov obranného priemyslu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) bol za nového predsedu sekcie zvolený Tibor Straka. Ten zároveň pôsobí ako prezident Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP SR). ,,Máme ambíciu dostať našich výrobcov do zahraničia, a to najmä zlepšením podnikateľského prostredia a aktívnym...

ZBOP SR na slovenskom priemyselnom dni v NSPA v Luxembursku

ZBOP SR v spolupráci s Ministerstvom obrany SR, Stálou delegáciou SR pri NATO a slovenským zástupcom pri NSPA zorganizovalo 8. novembra 2021 podujatie SVK Industry Day v NATO Support and Procurament Agency (NSPA) v Capellene v Luxembursku. Cieľom podujatia bolo získať  povedomie o činnosti a aktivitách obstarávacej agentúry NATO a...

Teamsales s.r.o.

Ing. Ladislav Plánka konateľKutlíkova 17 851 02 BratislavaTel: +421 917 999 452 Email: info@teamsales.sk Web: www.teamsales.sk 

Prezentácia českého obranného priemyslu a rokovania s členmi ZBOP SR

Partnerská Asociácia obranného a bezpečnostného priemyslu Českej republiky a Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave usporiadali dnes prezentačné podujatie, zamerané na predstavenie českých firiem, pôsobiacich v obrannom a bezpečnostnom priemysle. Súčasťou podujatia boli aj B2B rokovania zástupcov českých firiem so slovenskými spoločnosťami, ktoré zorganizovalo Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej...

Industry deň slovenského priemyslu v NSPA 8.11.2021

Dovoľujeme si vás informovať, že ZBOP SR v spolupráci s MO SR pripravuje podujatie Industry Day (ID) SVK v NATO Support and Procurement Agency (NSPA), Podujatie sa uskutoční 8. novembra 2021 v sidle agentúry NSPA v Capellene v Luxembursku. Pôjde o jednodňovú aktivitu určenú len pre firmy zo Slovenskej republiky....

Pozvanie do stánku ZBOP SR na veľtrhu IDET 2021

Pri príležitosti konania medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET 2021, ktorý sa uskutoční v dňoch 6. - 8. októbra 2021 v areáli BVV - Veletrhy Brno, si vás dovoľujeme pozvať na návštevu stánku Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky v spoločnej expozícii s Asociáciou obranného a bezpečnostného...

ZBOP SR sa prezentovalo na veľtrhu IDEB

V piatok 27. augusta 2021 sa v Inchebe skončil medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB, ktorého odborným garantom bolo Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky. Na veľtrhu sa vo svojich expozíciách odprezentovalo 17 členských spoločností ZBOP SR. Vo vlastnom stánku sa návštevníkom predstavilo aj ZBOP SR spolu s partnerskými organizáciami...

Jalog s.r.o.

Ján Jašenský konateľVyšehradská 3020/11 851 06 BratislavaTel: +421 917 144 346 Email: defense@jalog.sk Web: www.jalog.sk