Prezident ZBOP SR rokoval s ministrom zahraničných vecí o legislatívnych zmenách v licenčnom konaní

Stretnutie prezidenta Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP SR) a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) sa uskutočnilo 6. júla 2021 na žiadosť ZBOP SR. Tibor Straka, prezident ZBOP SR, tu prezentoval návrh združenia na legislatívne zmeny, s dôrazom na novelizáciu zákona č....

SOPK a ZBOP SR podpísali Memorandum o spolupráci

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) a Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP) chcú podporovať svojich členov v oblasti bezpečnostnej a obrannej techniky, výzbroje, služieb a materiálu v tuzemsku a v zahraničí. Podmienky ich spolupráce sú zakotvené v memorande o spolupráci, ktoré v utorok podpísali Peter Mihók,...

Letecká akadémia STA ponúka vrtuľníky na pomoc južnej Morave

Letecká akadémia Slovak Training Academy (STA), člen Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP SR),  je pripravená nasadiť vlastnú leteckú techniku vrátane vrtuľníkov UH-60 Black Hawk na pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy na južnej Morave. Oznámila to v piatok ZBOP SR, pomoc by išla v súčinnosti s...

ZBOP a RSE uzavreli partnerstvo o spolupráci

V priestoroch Rady slovenských exportérov (RSE) prezident Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP) Tibor Straka  a predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek podpísali memorandum o spolupráci, kde sa obe združenia zaväzujú k vzájomnej podpore a výmene informácií s cieľom podporovať slovenský export. Obe strany taktiež deklarovali ochotu aktívne vplývať na sprehľadnenie a zjednodušenie jednotlivých procesov a na...

Mapa medzinárodných sankcií Európskej únie

V súvislosti s obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu dávame do pozornosti Mapu medzinárodných sankcií Európskej únie, ktorá veľmi prehľadnou formou poskytuje aktuálne informácie o uplatňovaných reštrikčných opatreniach v konkrétnych krajinách. Mapa zobrazuje pôvodcu reštrikčných opatrení (EU, OSN) , špecifikácie opatrení, informácie o termínoch uplatňovania sankcií a súvisiace dokumenty. Jednoduchým kliknutím na...

Závery valného zhromaždenia ZBOP SR

Valné zhromaždenie Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky si dnes zvolilo nových zástupcov do štatutárnych a kontrolných orgánov združenia. Do funkcie prezidenta bol aj na ďalšie dvojročné funkčné obdobie zvolený Tibor Straka. Vo funkciách viceprezidentov budú podľa rozhodnutia členskej základne pokračovať Ervin Haramia, Martin Hraško a Peter Páleš....

Informácie z Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT

Ak hľadáte dobrý zdroj informácií, ako sa chrániť proti kybernetickým bezpečnostným incidentom a čo robiť ak nastanú, kliknite na stránku Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT www.sk-cert.sk. NCKB SK-CERT je špecializovaný útvar Národného bezpečnostného úradu zriadený zákonom, ktorý plní úlohy Národnej jednotky CSIRT. V praxi to znamená riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, ich...