Prehľad výziev Európskeho obranného fondu a Príručka pre žiadateľov

V súvislosti so zapojením sa do projektov Európskeho obranného fondu vám prinášame súhrn dôležitých informácií: Aktuálne výzvy Európskeho obranného fondu pre rok 2021 nájdete tu:  Search Funding & Tenders (europa.eu) Príručku pre žiadateľov s uvedením všetkých podmienok pre účasť nájdete tu: edf-guide-applicants_en_v1 Podrobné informácie o možnostiach čerpania prostriedkov z EDF...

Zaregistrujte sa na prezentáciu EDA a NSPA ( IDEB, 26.8.2021 10:00-12:00 hod.)

V rámci medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2021 (25.-27.8.2021) pripravujeme v spolupráci s Ministerstvom obrany SR stretnutie zástupcov obranného priemyslu s výkonným riaditeľom Európskej obrannej agentúry (EDA) Jiřím Šedivým a riaditeľom divízie pre obstarávanie NATO Support and Procurement Agency (NSPA) Emanuelom Piffarettim. Stretnutie sa uskutoční v prvý deň veľtrhu, t.j. 25.8.2021...

NATO Support and Procurement Agency: Užitočné linky

Dovoľujeme si informovať vás o užitočných linkoch NATO Support and Procurement Agency (NSPA), ktoré vám môžu pomôcť nielen pri registrácii spoločností do databázy NATO, ale zároveň vám poskytnú prehľad o aktivitách, obchodných príležitostiach, vyhlásených výzvach, uzatvorených kontraktoch NSPA, ako aj o pravidlách a smerniciach, ktorými sa riadi NSPA. Verejná stránka NSPA...

Pozvanie do stánku ZBOP SR na veľtrhu IDEB 2021

Srdečne vás pozývame na návštevu stánku Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky na medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDEB, ktorý sa uskutoční 25. až 27. augusta 2021 na výstavisku Incheba v Bratislave. V expozícii ZBOP SR sa predstavia aj naši partneri: Asociácia obranného a bezpečnostného priemyslu Českej republiky  a Slovenská obchodná a...

Európsky obranný fond: Online Info Day k výzvam na rok 2021, 15.-17.9.2021

V nadväznosti na publikovanie výziev Európskeho obranného fondu pre rok 2021  Európska komisia organizuje 15. septembra 2021 online Informačný deň.  V dňoch 16. a 17. septembra 2021 budú nasledovať networkingové komunikácie, zamerané na tvorbu medzinárodných konzorcií. Podujatie bude príležitosťou pre získanie informácií o kontexte, cieľoch a spôsoboch účasti vo výzvach Európskeho...

Prezident ZBOP SR rokoval s ministrom zahraničných vecí o legislatívnych zmenách v licenčnom konaní

Stretnutie prezidenta Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP SR) a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) sa uskutočnilo 6. júla 2021 na žiadosť ZBOP SR. Tibor Straka, prezident ZBOP SR, tu prezentoval návrh združenia na legislatívne zmeny, s dôrazom na novelizáciu zákona č. 392/2011...

SOPK a ZBOP SR podpísali Memorandum o spolupráci

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) a Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP) chcú podporovať svojich členov v oblasti bezpečnostnej a obrannej techniky, výzbroje, služieb a materiálu v tuzemsku a v zahraničí. Podmienky ich spolupráce sú zakotvené v memorande o spolupráci, ktoré v utorok podpísali Peter Mihók, predseda...

Letecká akadémia STA ponúka vrtuľníky na pomoc južnej Morave

Letecká akadémia Slovak Training Academy (STA), člen Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP SR),  je pripravená nasadiť vlastnú leteckú techniku vrátane vrtuľníkov UH-60 Black Hawk na pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy na južnej Morave. Oznámila to v piatok ZBOP SR, pomoc by išla v súčinnosti s ministerstvami...

ZBOP a RSE uzavreli partnerstvo o spolupráci

V priestoroch Rady slovenských exportérov (RSE) prezident Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP) Tibor Straka  a predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek podpísali memorandum o spolupráci, kde sa obe združenia zaväzujú k vzájomnej podpore a výmene informácií s cieľom podporovať slovenský export. Obe strany taktiež deklarovali ochotu aktívne vplývať na sprehľadnenie a zjednodušenie jednotlivých procesov a na aktualizáciu...